Interim

Interim:

Soms is er niemand beschikbaar om leiding te geven aan het ontwikkelproces in de organisatie. Dan kunnen wij de leiding tijdelijk overnemen en het hele veranderproces samen met uw medewerkers uitvoeren. Met oog voor wat u belangrijk vindt.

Inspirerend leidinggeven

Leidinggeven aan de ontwikkeling van een veranderingsproces vergt een precies evenwicht tussen enerzijds initiatieven nemen, de weg wijzen, het tempo bepalen en anderzijds ruimte en vertrouwen geven aan de medewerkers, ze enthousiasmeren, uitdagen, steunen en faciliteren, zonder druk uit te oefenen of fouten af te straffen.

Expertise en ervaring

De ervaring leert dat een ingrijpende organisatieverandering succesvoller is als hij voldoet aan twee voorwaarden: hij moet passen bij de specifieke kenmerken en omstandigheden van uw organisatie én er dient een breed draagvlak voor te zijn bij uw medewerkers.

Daarom is het essentieel dat de veranderingen vanuit uw organisatie zelf komen. Dat gaat uiteraard niet vanzelf. Wij kunnen u helpen dit proces vorm te geven.