Luwte en Storm

Training & Advies

“Als je geeft, zie je groei en hoor je vreugde”

Dit onderscheid levendige, succesvolle organisaties van andere.

Welkom bij Luwte&Storm

Luwte & Storm ?

 Luwte is prettig, geeft rust, tijd voor bezinning en overweging. Storm is heftig, spannend weerstand, je moet erdoor. Ben je in de luwte, dan weet je dat het moment eraan komt dat je er weer in moet. Dat stel je liever uit. Ben je in de storm dan hoop je dat je het redt, dat het weer tot bedaren komt.

Maar het kan ook anders. Hoe is het wanneer je de luwte gebruikt om stil te staan bij wat je wilt, je voor te bereiden op de storm, jezelf te trainen op wat komen gaat? De storm verandert tot een uitdaging om je zelf te meten met de omstandigheden. En na afloop, in de luwte, komt de voldoening. Je hebt het goed gedaan. Je bent er sterker uitgekomen. Luwte en storm geven het leven dynamiek en glans., zorgen voor spaninning en groei. Laten we deze tijden dan ook goed benutten. Daarom Luwte & Storm Training & Advies.

 

 

Onze visie op organsisatie en leren

Mensen die gericht zijn op geven, werken met meer plezier en hebben meer vertrouwen in zichzelf en hun collega’s. Mensen zijn flexibeler, creatiever, meer oplossingsgericht en werken vanuit een persoonlijk doorleefde verantwoordelijkheid voor het geheel.

Dus gaan we uit van de in de organisatie aanwezige talenten en zoeken manieren om deze te versterken. We gaan op zoek hoe we samen een ‘geefcultuur’ kunnen maken en borgen. Hierdoor worden de resultaten van de organisatie structureel beter, zijn medewerkers significant meer tevreden en wordt de klant blij van deze organisatie en de geboden diensten.

De werkwijze van Luwte & Storm is gebaseerd op eigen (langdurige) ervaring en training in het werken in en met organisaties en onderbouwd met wetenschappelijke inzichten en kennis.

 

Training WerkenAanDuurzaamouderschap

Wij hebben meer dan 450 professionals getraind in het omgaan met ouders verwikkeld in een ernstige conflictscheiding. Voor meer informatie: klik op de uitgebreide  website over deze training.

Expertise punt Scheiden, Rijk van Nijmegen

Vanaf 1 januari zijn wij als projectleider betrokken bij de ontwikkeling van het Expertise punt scheiden voor de regio Rijk van Nijmegen. Wij ontwikkelen samen met gemeentes en ketenpartners een visie en plan van aanpak, wat moet leiden tot definitief besluit over invoering.

 

Coaching

Onze coaching en training spreekt medewerkers en leidinggevende aan op de eigen talenten en kracht. De samenwerking wordt gemakkelijker, het werkplezier neemt toe en de resultaten verbeteren.

Talentontwikkeling

Luwte& Storm heeft veel ervaring in het boosteren van mensen. Met behulp van een goed ontwikkeld instrument Discover, brengen wij gedragsstijlen, drijfveren en talenten gedetailleerd in kaart. het geeft richting aan de carrière of loopbaan. Een goede hulp bij het opnieuw richting geven aan de loopbaan . Voor werkgevers is het een directief instrument om het functioneren van de onderneming een nieuwe impuls te geven.

Peter van Vliet

Eigenaar Luwte & Storm

Ervaren manager en directeur in de jeugdzorg, kinder en jeugdpsychiatrie en gehandicaptenzorg. Bestuurder Coöperatie Kleinschalige Zorg, Adviseur, trainer en coach.

Zowel in dienstverband als interim. Orthopedagoog.

Adviseur en coach met als thema’s talentontwikkeling en eigenaarschap van individuen, teams en organisaties.

Expert en trainer in omgaan met ernstige conflicten in relaties en samenwerking.

Mijn Aanpak

 • In het eerste gesprek maken wij met de opdrachtgever een beeld van de huidge situatie.
 • We stemmen af over de de gewenste situatie.
 • We stellen een traject voor met daarin de benodigde inspanningen, tijd en kosten .
 • We leggen de afspraken vast in een resulaten opdracht.

Uitgangspunten

 • .Een organisatie is een lerend systeem met een geschiedenis en deze wordt gemaakt door mensen en hun gedrag
 • Het bevorderen van eigenaarschapsgedrag helpt mensen in hun kracht.
 • Een geef cultuur draagt bij aan een hoog medewerkerstevredenheid, 
 • Advies en coaching is bedoelt om die oplossingen te vinden die aansluiten bij de kracht en mogelijkheden van medewerkers en directie.. Zo kortstondig als kan, zo diepgaand als nodig!

 

Wat zeggen mijn klanten?

 • “Door de inzet van l&S is de werkwijze geoptimaliseerd, een nieuwe toekomst visie gefromuleerd en zijn de interne processen verbeterd. ( H.B. Partners voor Jeugd)”
 • Peter van Vliet heeft ons bedrijf en onze mensen nieuwe inzichten en oplossingen aangereikt die ons helpen onze samenwerking te verbeteren, de werkstress te beperken en conflicten te voorkomen en/of snel op te lossen. Ze boden ons een duidelijk perspectief en een stevig vertrouwen om de volgende stap te maken.”(J. C. Decura, administratie en financieel adviesburo)
 • “Peter heeft een organisatieverbeter- en ontwikkeltraject verzorgd waarbij de doelen die we gesteld hebben, naar volle tevredenheid zijn bereikt. De samenwerking is merkbaar verbeterd en het onderling vertrouwen is toegenomen. We zijn daardoor beter in staat knelpunten op te lossen.” (P. K. Directeur Kroek & Partners Interimzorg).

Talentontwikkeling

Je talent is simpel. Talent is datgene waar je goed in bent, graag doet en energie oplevert.

 Zit ik op de goede plek, kan ik mijn talenten inzetten, waar is mijn kracht en waar heb ik ondersteuning in nodig?

 

Voor  individuele medewerkers en teams maken wij een volledig talentenprofiel. Dus inclusief gedragsanalyse en management drives. Aan de hand van dit profiel kan de medewerker of het team de eigen potenties en ontwikkeldoelen beter inschatten. Duidelijk wordt waar de kracht zit en wat ontwikkelt moet worden. Zowel de valkuilen als de talenten worden helder

Een Discover analyse is een bewezen instrument bij loopbaan en carrière vraagstukken, maar ondersteunt ook het herstel na langdurig verzuim.

Coaching in 2022

Werken in een organisatie 2022 vraagt om andere competenties en een andere mindset dan 10 jaar geleden. Verantwoordelijkheid nemen, innovatief denken, collega’s enthousiasmeren, kansen voor groei zien, zijn belangrijke vaardigheden die het succes van de organsiatie maken of breken. Wanneer het te weining wordt gestimuleerd. Medewerkes willen zich binden aan de organsiatie wanneer ze kunnen groeien Gerichte training en coaching is een uitstekend instrument hierbij.

Neem de eerste stap

In een persoonlijk adviesgesprek leg ik je graag uit hoe ik werk, wat ik belangrijk vind en hoe ik dit naar jouw organisatie kan vertalen.

Vul het formulier hieronder in en ik neem zo spoedig mogelijk contact met je op.

Neem direct contact met mij op

 

Email

peter@luwteenstorm.nl

Telefoon

06 13 06 28 07

Adres

Zuidereinde 250 A
1243 KV

‘s Graveland