Discover

Talent ontwikkeling met Discover

Ontwikkeladvies voor mensen, teams en organisaties.

In een sterk veranderende maatschappij en de omgeving van veranderende organisaties is het belangrijk om continu te ontwikkelen.

Tegelijkertijd is dit in de praktijk lastiger dan het lijkt, want een te maken ontwikkeling is meestal maatwerk en moet gedaan door de medewerkers. Vaak is het niet duidelijk of met de aanwezige expertise in de organisatie de doelen behaalt kunnen worden. De praktijk wijst uit dat het erg veel tijd en moeite om hier een treffende balans uit op te maken. Discover is dan het instrument om in te gaan zetten.

  • DISCOVER is een online analyse-instrument dat inzicht geeft in het gedrag, de drijfveren en talenten van mensen. Invullen kan op het werk of thuis ¬†en kost weinig tijd.
  • DISCOVER, internationaal bekend als INNERMETRIX, laat al sinds 2012 zien een waardevolle aanvulling te zijn op de expertise van allerlei managers, coaches, trainers en consultants.Het geeft een concrete invulling!
  • DISCOVER is in te zetten in zowel profit- als non-profitorganisaties en voor allerlei uitdagingen waarbij de ontwikkeling van mensen centraal staan.

 

Analyse op gedrag, drijfveren en talenten

DISCOVER geeft inzicht in het gedrag, de drijfveren en de talenten van mensen. De combinatie van deze drie resulteert in het ontwikkelpotentieel. De DISCOVER analyse bestaat uit drie analyses:

  1. Gedragsanalyse: geeft inzicht in hoe iemand zich gedraagt en wat dit betekent voor onderlinge communicatie en samenwerking;
  2. Drijfverenanalyse: geeft inzicht in wat iemand wil, nastreeft, enthousiast van wordt en waar juist desinteresses liggen;
  3. Talentenanalyse: geeft inzicht in wat iemand goed kan, talent voor heeft, waar juist blinde vlekken liggen en of iemand zijn/haar talenten ook durft in te zetten.

In zijn totaliteit wordt gekeken naar hoe iemand zich gedraagt, wat hij/zij wil, kan of nastreeft en of deze persoon zijn/haar talenten ook durft in te zetten. Dit beeld geeft een balans over het (ontwikkel-)potentieel van deze persoon en biedt daarmee een gericht ontwikkeladvies.

Naast het ontwikkelpotentieel is het ook mogelijk om de drie onderdelen apart van elkaar te onderzoeken. Welke onderdelen worden ingezet, is afhankelijk van de vraag die er ligt op het gebied van de ontwikkeling.