Luwte & Storm – optillen in plaats van neerdrukken

De traditionele managementtheorieën hebben ons veel gebracht. Disciplineren en moduleren waren de belangrijkste sturingsprincipes. Ons huidige welvaarts- en ontwikkelingsniveau zouden we wellicht niet bereikt hebben.

Tegwenwordig werkt dit niet meer in organsiaties. Het gaat om hoe wij  kunnen wij onze activiteiten en organisaties kunnen richten, coördineren, controleren en corrigeren, zonder vast te lopen in een moeras van regels, beperkingen en sancties?

De basisgedachte van Luwte & Storm is heel eenvoudig: mensen hebben de keuze uit twee opties:  elkaar ‘optillen’ of elkaar ‘neerdrukken’

De meeste managementmethodes werken overwegend op basis van ‘neerdrukken’: “Je doet wat je wordt opgedragen, want anders …” – volgt een sanctie.
‘Neerdrukken’ kan allerlei vormen aannemen, van keiharde, geïnstitutionaliseerde tucht en discipline, tot uiterst subtiele, non verbale communicatie; vaak is een enkele blik of gebaar al voldoende. In veel gevallen gebeurt het ‘neerdrukken’ volkomen onbewust. Maar het effect is er niet minder om: de vrijheid en de zelfstandigheid van het individu worden beperkt door verwijzing naar een mogelijke sanctie.

Luwte & Storm werkt op basis van ‘optillen’.

Het gaat immers om: Mensen in staat stellen het beste uit zichzelf en elkaar naar boven te halen om een gemeenschappelijk doel te bereiken.

De prikkel is hier niet negatief, in de vorm van angst voor repressie, maar positief, in de vorm van inspiratie, zelfontplooiing, gemeenschapszin en plezier. Dat betekent niet dat regels of afspraken overbodig worden, ze kunnen mensen immers helpen het goede te doen. Maar hun rol en aantal wordt beperkt, en ze worden toegepast met bijzondere aandacht voor het individu.

Luwte & Storm zet een alternatieve benaderingswijze in, die in tal van situaties veel effectiever is.

Organisaties die werken met Luwte & Storm, hanteren andere instrumenten om te sturen, coördineren, controleren en corrigeren.
• In plaats van ‘commanderen’ – ‘inspireren
• In plaats van ‘opleggen’ – ‘uitnodigen’ en ‘uitdagen’
• In plaats van “problemen bestrijden” – “successen stimuleren” (en daarmee de problemen oplossen)
• In plaats van “fouten vermijden” – “experimenteren”
• In plaats van “fouten bestraffen” – “leren van fouten”

De voordelen van de werkwijze van Luwte & Storm zijn legio. Mensen die gericht zijn op elkaar ‘optillen’ werken met meer plezier en meer vertrouwen in zichzelf en elkaar, ze zijn flexibeler, creatiever, meer oplossingsgericht en ze werken vanuit een persoonlijk beleefde verantwoordelijkheid voor het geheel. Daardoor zijn de resultaten van de organisatie structureel beter en de producten en/of diensten innovatiever, kwalitatief beter en aantrekkelijker voor de doelgroep..

Onze werkwijze is zowel geschikt voor zelfsturende teams als voor centraal gestuurde organisaties. Leiderschap wordt opgevat als een rol die door elke medewerker kan worden ingevuld, zowel voor zijn directe omgeving als voor de organisatie als geheel. In de ideale organisatie voelt en gedraagt iedereen zich als een fair leader.

Hoe stimuleert en gebruikt Luwte & Storm de vermogens van medewerkers om de organisatiedoelen te realiseren?
Luwte & Storm grijpt in op alle aspecten van de organisatie: de stijl van leidinggeven, de organisatiestructuur, de processen en de bedrijfscultuur. De steeds terugkerende kernvraag is: hoe kan dit organisatieaspect bijdragen aan het optillen van de betrokkene(n) en (daarmee) aan de doelen van de organisatie?
Deze vraag is bepalend voor de inrichting, aansturing en uitvoering van de organisatie:

– op (inter)persoonlijk niveau:
– op groeps- of teamniveau
– op organisatieniveau

Voor elk van deze niveaus reikt Luwte & Storm specifieke tools aan.

Wilt u meer informatie neem dan contact op.